ไวยากรณ์พื้นฐาน

การใช้ ㄴ/은 후에 หลังจาก…..

ไวยากรณ์ ㄴ/은 후에 มีความหมายว่า “หลังจาก….” ใช้ตามหลังคำกริยา โดยคำกริยาที่มีตัวสะกด (ยกเว้นตัวสะกด ㄹ) + 은 후에 และ คำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดหรือสะกดด้วย ㄹ + ㄴ 후에

ตัวอย่างประโยค

ประโยคความหมาย
운동을 한 후에 샤워를 할 거예요.หลังจากออกกำลังกายจะอาบน้ำ
일을 끝낸 후에 식당에 갈 거예요. หลังจากเสร็จงานจะไปโรงอาหาร
시험이 끝난 후에 여행을 갈 거예요.หลังจากสอบเสร็จจะไปเที่ยว
아침에 일어난 후에 산책을 했어요.เดินเล่นหลังจากตื่นนอนตอนเช้า
영어를 배운 후에 중국어를 배웠어요.เรียนภาษาจีนหลังจากเรียนภาษาอังกฤษ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่มี ㄴ/은 후에 แบบต่าง ๆ และฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ