ไวยากรณ์เกาหลี

การใช้ “그렇지만”

คำว่า 그렇지만 เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายว่า “แต่….” ใช้เมื่อพูดจบประโยคแรกแล้ว และต้องการพูดประโยคหลังที่มีความหมายขัดแย้งกับประโยคแรก

ตัวอย่างการใช้ “그렇지만”

수잔과 제니는 사이가 정말 좋아요. 그렇지만 가끔 싸을때도 있어요.
ซูซานและเจนนี่เข้ากันได้ดีจริงๆ แต่บางครั้งก็ทะเลาะกัน
.
곧 있으면 겨울이에요. 그렇지만 낮에는 아직 따뜻해요.
อีกไม่นานจะเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ก็ยังอบอุ่นในตอนกลางวัน
.
선생님은 수업중에는 엄해요. 그렇지만 수업 끝난 후에는 농담도 잘 하고 재미있으세요.
ครูเข้มงวดในชั้นเรียน แต่หลังเลิกเรียนก็พูดเล่นและสนุกสนาน
.
새로 이사한 곳은 회사에서 좀 멀어요. 그렇지만 주변이 조용해서 좋아요.
ที่ใหม่ที่ฉันย้ายไปอยู่ค่อนข้างไกลจากบริษัท แต่ก็ดีเพราะบริเวณใกล้เคียงเงียบสงบ
.
한국드라마를 좋아해서 매일 봐요. 그렇지만 중국드라마는 거의 안 봐요.
ฉันชอบละครเกาหลีจึงดูทุกวัน แต่ไม่ค่อยได้ดูละครจีน
.
언니하고는 매일 싸워요. 그렇지만 오빠하고는 사이좋게 잘 지내요.
ฉันทะเลาะกับพี่สาวทุกวัน แต่เข้ากับพี่ชายได้ดี
.
아침에는 출근때문에 정신없어요. 그렇지만 퇴근후에는 그렇게 바쁘지 않아요.
ตอนเช้าวุ่นวายมากเพราะต้องรีบไปทำงาน แต่หลังเลิกงานไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่
.
코로나때문에 경기가 좋지 않아요. 그렇지만 모두 열심히 일 하고 있어요.
เศรษฐกิจไม่ดีเพราะโคโรนา แต่ทุกคนก็กำลังทำงานหนัก
.
내년에 한국에 유학가려고 계획했었어요. 그렇지만 코로나때문에 취소했어요.
ฉันวางแผนที่จะไปเกาหลีเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศในปีหน้า แต่ยกเลิกเนื่องจากโคโรนา
.
엄마는 몸이 안 좋아서 병원에 계세요. 그렇지만 항상 제 건강을 걱정하세요.
แม่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ก็เป็นห่วงสุขภาพของฉันอยู่เสมอ

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ “그렇지만” และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ