ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบที่ “ห้างสรรพสินค้า”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบที่ “ห้างสรรพสินค้า”

ㄱ: 화장실을 찾는데 어디있나요 ?
กำลังมองหาห้องน้ำค่ะ อยู่ที่ไหนคะ
ㄴ: 1층 오른쪽 맨 끝에 보시면 있어요.
ถ้ามองที่ด้านขวาสุดของชั้นที่ 1 อยู่ตรงนั้นค่ะ
.
ㄱ: 여성복코너는 어디인가요 ?
แผนกเสื้อผ้าสตรีอยู่ที่ไหนคะ
ㄴ: 3층과 4층이 전부 여성복 매장들입니다.
ชั้น 3 และ 4 เป็นร้านขายเสื้อผ้าสตรีทั้งหมดครับ
.
ㄱ: 위층으로 올라가려고 하는데 엘리베이터가 어디있습니까 ?
ฉันอยากจะขึ้นไปชั้นบน ลิฟต์อยู่ที่ไหนคะ
ㄴ: 복도 끝으로 나가셔서 왼쪽으로 가시면 엘리베이터가 있습니다.
ออกไปสุดทางเดินแล้วเลี้ยวซ้าย ลิฟต์อยู่ที่นั่นครับ
.
ㄱ: 장난감 코너는 몇 층인가요 ?
มุมของเล่นอยู่ชั้นไหนคะ
ㄴ: 5층 아동용 코너에서 찾으시면 될거예요.
หาได้ที่มุมเด็กชั้น 5 ครับ
.
ㄱ: 식당가는 몇 층입니까 ?
ร้านอาหารอยู่ชั้นไหนครับ
ㄴ: 지하로 내려가시면 푸드코트가 따로 마련되어 있어요.
ถ้าลงไปใต้ดินจะมีศูนย์อาหารแยกต่างหากครับ
.
ㄱ: 옷이 맞는지 잘 모르겠는데 한번 입어봐도 될까요 ?
ไม่แน่ใจว่าเสื้อผ้าจะพอดีมั้ย ขอลองสวมดูได้มั้ยคะ
ㄴ: 네, 저기 탈의실에 가셔서 입어보세요.
กรุณาไปลองสวมที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงโน้นค่ะ
.
ㄱ: 좀 큰데 한 치수 작은 걸로 보여주시겠어요 ?
ใหญ่ไปหน่อย ขอดูไซส์ที่เล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ
ㄴ: 네, 한 치수 작은 사이즈 옷을 보여드릴게요.
ได้ค่ะ จะให้ดูเสื้อผ้าขนาดเล็กกว่าหนึ่งไซส์ค่ะ
.
ㄱ: 현금으로 계산하면 좀 할인받을수 있을까요 ?
ถ้าชำระเป็นเงินสด สามารถรับส่วนลดได้มั้ยคะ
ㄴ: 저희 백화점의 물건들은 정찰제여서 모든 제품의 가격이 이미 정해져서 가격을 깍을 수 없습니다.
สินค้าในห้างสรรพสินค้าของเรามีป้ายราคา ดังนั้นราคาทั้งหมดจึงกำหนดไว้แล้ว จึงไม่สามารถลดราคาได้ครับ
.
ㄱ: 쇼핑을 하다가 가방을 잃어 버렸는데 어떻게 찾으면 될까요 ?
ฉันทำกระเป๋าหายขณะช็อปปิ้ง จะหาได้อย่างไรคะ
ㄴ: 1충에 가시면 안내 데스크가 있을거예요. 거기 직원에게 가방을 잃어버렸다고 얘기하시고 백화점내에 방송해달라고 하세요.
ถ้าขึ้นไปชั้น 1 จะมีโต๊ะประชาสัมพันธ์ บอกพนักงานที่นั่นว่าคุณทำกระเป๋าหายและขอให้ประกาศภายในห้างสรรพสินค้า
.
ㄱ: 주차장을 무료로 사용할수 있나요 ?
ฉันสามารถใช้ที่จอดรถได้ฟรีมั้ยคะ
ㄴ: 네, 백화점내에서 물건을 구매하신 고객에 한해서 3시간까지 무료로 주차하실수 있어요.
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าสามารถจอดรถได้ฟรีสูงสุด 3 ชั่วโมงครับ
.

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบที่ห้างสรรพสินค้า” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ