Korean

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูกาล”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูกาล”

ㄱ: 한국은 제일 더울때가 언제예요 ?
เกาหลีตอนร้อนที่สุดคือเมื่อไร
ㄴ: 장마가 끝나고 2달 정도가 제일 더워요.
สองเดือนหลังฤดูฝนจะร้อนที่สุด

ㄱ: 장마는 언제쯤 시작해서 언제쯤 끝나요 ?
ฤดูฝนเริ่มต้นและสิ้นสุดประมาณเมื่อไร
ㄴ: 보통 6월 말이나 7월초에 시작해서 2주정도 계속돼요.
โดยปกติจะเริ่มปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมแล้วต่อเนื่องราวสองสัปดาห์

ㄱ: 봄은 언제쯤 시작돼요 ?
ฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นเมื่อไร
ㄴ: 3월쯤에 시작되는데 이상기온때문에 해마다 그 시기가 좀 달라요.
เริ่มประมาณเดือนมีนาคม แต่เวลาจะแตกต่างกันเล็กน้อยทุกปีเนื่องจากอุณหภูมิที่ผิดปกติ

ㄱ: 봄에 날씨는 어때요 ?
อากาศในฤดูใบไม้ผลิเป็นอย่างไร
ㄴ: 날씨가 화창하고 기온이 따뜻해서 봄에 많은 사람들이 여행을 가거나 놀러 가요.
อากาศแจ่มใสและอุณหภูมิก็อบอุ่น ผู้คนจำนวนมากจึงไปท่องเที่ยวหรือเที่ยวเล่นในฤดูใบไม้ผลิ

ㄱ: 여름은 기간이 얼마나 되고 날씨는 어때요 ?
ฤดูร้อนนานแค่ไหนและสภาพอากาศเป็นอย่างไร
ㄴ: 7월중순부터 9월말까지 보통 2달 반정도 여름이 계속되는데 기온이 35도에서 38도까지 올라가서 정말 더워요.
ฤดูร้อนมักจะใช้เวลาประมาณสองเดือนครึ่งตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน อุณหภูมิจะสูงขึ้นตั้งแต่ 35 ถึง 38 องศา จึงร้อนมาก

ㄱ: 가을은 언제부터 언제까지예요 ?
ฤดูใบไม้ร่วงตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหน
ㄴ: 여름이 끝나는 9월말쯤 되면 기온이 점점 내려가고 바람이 차가워지면서 계절이 바뀌는데 그게 가을이에요. 보통 10월초부터 11월 중순정도까지 약 한달 반 정도예요.
เมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลง ประมาณปลายเดือนกันยายน อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลง ลมพัดเย็น แล้วฤดูกาลก็เปลี่ยน นั่นคือฤดูใบไม้ร่วง โดยปกติจะมีระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

ㄱ: 가을 날씨는 어때요 ?
ฤดูใบไม้ร่วงอากาศเป็นอย่างไร
ㄴ: 봄에는 좀 따뜻한 날씨이지만 가을은 그것보다는 조금 기온이 낮은 시원한 계절이에요. 그래서 이때도 사람들은 가까운 곳에 산책을 가거나 가족들과 여행을 다녀와요.
ฤดูใบไม้ผลิอากาศจะค่อนข้างอบอุ่น แต่ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นฤดูที่เย็นกว่าโดยมีอุณหภูมิต่ำกว่าเล็กน้อย ดังนั้นช่วงนี้ผู้คนก็จะพากันไปเดินเล่นหรือไปเที่ยวกับครอบครัว

ㄱ: 겨울은 어떤 계절이에요 ?
ฤดูหนาวเป็นฤดูกาลอย่างไร
ㄴ: 가을과 그 다음 해 봄이 오기까지의 계절인데 11월 중순부터 시작해서 그 다음에 3월말까지 거의 네달 가까이 계속되는 가장 신 계절이에요.
เป็นฤดูที่อยู่ระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิของปีถัดไป และเป็นฤดูท้ายสุดที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนและมีระยะเวลาเกือบสี่เดือนจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม

ㄱ: 겨울에는 날씨와 기온이 어때요 ?
ฤดูหนาวสภาพอากาศและอุณหภูมิเป็นอย่างไร
ㄴ: 맑은 있지만 보통은 흐리고 바람도 많이 블어서 정말 추워요. 12월이나 1월때에는 영하 15도 까지 기온이 내려가기도 해요.
ปลอดโปร่งแจ่มใส แต่มักจะมีเมฆและมีลมแรง จึงหนาวมาก ในเดือนธันวาคมหรือมกราคม อุณหภูมิอาจลดลงถึง -15 องศา

ㄱ: 한국은 계절별로 기온차이가 많아서 적응하기가 정말 어렵겠어요.
ประเทศเกาหลี มีความแตกต่างของอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลมาก การปรับตัวจึงเป็นเรื่องยากมาก
ㄴ: 네, 그래서 각 계절별로 기온에 맞는 옷을 항상 준비해두고 감기나 다른 병에 걸리지 않게 항상 조심해야 해요.
ใช่ ดังนั้นควรเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลอยู่เสมอและระวังอย่าให้เป็นหวัดหรือเจ็บป่วยอื่น ๆ

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูกาล” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ