บทสนทนาภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูใบไม้ร่วง”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูใบไม้ร่วง”

ㄱ: 한국은 일년 의 계절이 어떻게 돼요 ?
ฤดูกาลของปีในประเทศเกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 사계절이 있어요.
มีสี่ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว

ㄱ: 수잔씨는 한국에 어떤 계절을 제일 좋아해요 ?
คุณซูซานชอบฤดูอะไรในเกาหลีมากที่สุด
ㄴ: 저는 덥지도 춥지도 않아서 가을이 제일 좋아요.
ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วงมากที่สุดเพราะไม่ร้อนและไม่หนาว

ㄱ: 한국 사람들은 가을에 보통 뭐해요 ?
คนเกาหลีมักทำอะไรในฤดูใบไม้ร่วง
ㄴ: 날씨가 좋아서 주로 여행을 많이 가요.
เพราะอากาศดีจึงไปเที่ยวบ่อยมาก

ㄱ: 어떤 곳이 가을에 여행하기에 좋아요 ?
ฤดูใบไม้ร่วงไปเที่ยวที่ไหนดี
ㄴ: 부산이나 제주도 같은 대도시들도 좋고 설악산이나 지리산같은 산에 단풍을 구경하러 가는 것도 정말 좋아요.
ฉันชอบเมืองใหญ่ ๆ อย่างปูซานหรือเกาะเชจู และชอบไปที่ภูเขาอย่างซอรัคซันหรือจีรีซันเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี

ㄱ: 가을은 언제 시작되고 언제 끝나요 ?
ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นเมื่อไรและสิ้นสุดเมื่อไร
ㄴ: 매년마다 똑같지는 않지만 보통 9월초에 시작해서 10월말에 끝나요. 약 2달 정도예요.
ไม่เหมือนกันทุกปี แต่โดยปกติจะเริ่มในต้นเดือนกันยายนและสิ้นสุดในปลายเดือนตุลาคม ประมาณสองเดือน

ㄱ: 가을에만 먹는 특별한 음식이 있어요 ?
มีอาหารพิเศษที่กินเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงมั้ย
ㄴ: 대부분의 농작물이 가을에 나오기때문에 가을이 되면 먹을것이 정말 많아요. 특히 과일하고 야채가 제일 많고 맛이 있어요.
พืชผลส่วนใหญ่ออกในฤดูใบไม้ร่วง จึงมีของกินมากมายในฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะผักและผลไม้มีความอุดมสมบูรณ์และอร่อยที่สุด

ㄱ: 가을에 또 특별한 것이 있어요 ?
มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วงอีกมั้ย
ㄴ: 네, 해마다 9월 중순이 되면 추석이라고 해서 가족이 모두 모여 같이 음식을 만들고 먹는 풍습이 있어요.
กลางเดือนกันยายนของทุกปี จะเรียกว่าเทศกาลชูซอก และมีประเพณีการทำอาหารและกินอาหารร่วมกับทุกคนในครอบครัว

ㄱ: 추석이 뭐예요 ?
เทศกาลชูซอกคืออะไร
ㄴ: 옛날에 농작물을 기르고 다 자란 농작물을 수확하면서 모든 사람들이 한 해동안 고생해서 기른 농작물을 같이 먹고 축하하던 한국의 오래된 풍습이에요.
เป็นประเพณีดั้งเดิมของเกาหลีในการปลูกพืชผลและเก็บเกี่ยวพืชผลที่โตเต็มที่ในสมัยก่อน และเฉลิมฉลองด้วยการกินพืชผลที่ทุกคนทำงานหนักตลอดทั้งปี

ㄱ: 가을을 좋아하는 또 다른 이유가 있어요 ?
มีเหตุผลอื่นที่คุณชอบฤดูใบไม้ร่วงอีกมั้ย
ㄴ: 가을이 되면 산이나 거리에 낙엽이 떨어져서 멋진 풍경이 돼요.
ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ร่วงหล่นบนภูเขาและถนน ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ㄱ: 얘기를 듣고 보니까 저도 다음 한국 여행을 꼭 가을에 가야 할 것 같아요
หลังจากได้ฟังเรื่องราวแล้ว ฉันคิดว่าฉันจะต้องไปเที่ยวเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วงนี้
ㄴ: 네, 가을이 보통 9월 중순에서 10월 초순이니까 그때 한국에 오면 가을을 마음껏 느낄수 있을거예요.
ฤดูใบไม้ร่วงมักจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ดังนั้นถ้าคุณมาที่เกาหลีในเวลานั้น คุณจะรู้สึกได้ถึงฤดูใบไม้ร่วงอย่างเต็มหัวใจ

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “ฤดูใบไม้ร่วง” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ