ภาษาเกาหลี

ประโยค “이렇게 하면”

คำว่า 이렇게 มีความหมายว่า “อย่างนี้” หรือ “เช่นนี้” ดังนั้น 이렇게 하면 จึงหมายถึง “ถ้าทำอย่างนี้” หรือ “ถ้าทำเช่นนี้”

ตัวอย่างประโยค “이렇게 하면”

ㄱ: 요즘 날씨도 덥고 일도 잘 안돼고 너무 힘든 것 같아요.
ฉันคิดว่าช่วงนี้อากาศร้อนและทำงานไม่ค่อยดี แล้วก็เหนื่อยมากด้วย
ㄴ: 밤에 일찍 자고 아침에 일찍 일어나서 간단하게 운동을 하고 이렇게 하면 몸에 기운이 생길거예요.
เข้านอนแต่หัวค่ำ ตื่นแต่เช้าแล้วออกกำลังกายง่าย ๆ ถ้าทำอย่างนี้จะทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวา
.
ㄱ: 친구들은 많이 사귀고 싶은데 어떻게 해야 해요 ?
อยากมีเพื่อนเยอะ ๆ ต้องทำยังไง
ㄴ: 친구들이 어려울때 도와주고 힘들어 할때 옆에서 힘이 되어 주고….이렇게 하면 친구들을 많이 사귈 수 있게 될거예요.
ช่วยเพื่อน ๆ ตอนพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากและอยู่เคียงข้างตอนพวกเขามีช่วงเวลาที่เหนื่อยยาก…ถ้าทำอย่างนี้จะทำให้คุณมีเพื่อนมากมาย
.
ㄱ: 요즘 살이 너무 쪄서 고민이에요. 좋은 방법 없을까요 ?
ฉันกังวลเพราะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นมากเกินไป ไม่มีวิธีที่ดีเลยเหรอ
ㄴ: 술을 조금만 마시고 단 음식을 좀 줄여 보세요. 이렇게 하면 금방 날씬해 질 거예요.
ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงและลดอาหารหวาน ถ้าทำอย่างนี้จะทำให้คุณผอมในเวลาไม่นาน
.
ㄱ: 친구하고 만나기만 하면 싸워요.
ถ้าเจอกับเพื่อนก็เอาแต่ทะเลาะกัน
ㄴ: 친구의 얘기를 끝까지 잘 들어 주고 이해하려고 해 보세요. 이렇게 하면 사이좋게 지낼 수 있을거예요.
ฟังเพื่อนจนจบและพยายามทำความเข้าใจ ถ้าทำอย่างนี้จะสามารถเข้ากันได้ดี
.
ㄱ: 한국 회사에 취직하고 싶은데 어떻게 해야 할까요 ?
อยากทำงานในบริษัทเกาหลี ต้องทำอย่างไรคะ
ㄴ: 먼저 한국어를 배워서 토픽 시험에 합격하고 한국에 유학을 다녀오거나 한국 회사에 취직 신청을 해 보세요. 이렇게 하면 한국 회사에서 일 할수 있을 거예요.
ขั้นแรกเรียนภาษาเกาหลีแล้วสอบโทปิก และเรียนต่อที่เกาหลีหรือสมัครงานที่บริษัทเกาหลี หากคุณทำเช่นนี้ ถ้าทำอย่างนี้จะสามารถทำงานที่บริษัทเกาหลีได้
.
ㄱ: 매달 월급을 받는 데도 항상 돈이 모자라요.
แม้จะได้รับเงินเดือนทุกเดือนก็ไม่พอใช้
ㄴ: 꼭 필요한 것에만 돈을 쓰고 나머지는 저축을 해 보세요. 이렇게 하면 돈이 모자라지 않을 거예요.
ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและเก็บส่วนที่เหลือ ถ้าทำอย่างนี้เงินจะไม่หมด
.
ㄱ: 밤마다 옆 집에서 개가 짖어서 잠을 잘 수가 없어요.
นอนไม่หลับเพราะสุนัขข้างบ้านเห่าทุกคืน
ㄴ: 옆집에 가서 얘기하고 개를 조용히 하개 부탁해보세요. 이렇게 하면 잠을 편안히 잘 수 있을 거예요.
ไปพูดคุยกับข้างบ้านและขอให้ดูแลสุนัขให้เงียบ ถ้าทำอย่างนี้จะช่วยให้คุณนอนหลับสบาย
.
ㄱ: 한국어를 잘 하고 싶은데 어떻게 해야 할까요 ?
อยากเก่งภาษาเกาหลีต้องทำอย่างไร
ㄴ: 기본적인 한국어 문법을 열심히 공부한 후에 드라마나 영화를 보면서 회화 공부를 해 보세요. 이렇게 하면 금방 잘 할 수 있을거예요.
หลังจากตั้งใจเรียนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานแล้ว ให้ลองฝึกสนทนาขณะดูละครหรือภาพยนตร์ ถ้าทำอย่างนี้จะสามารถเก่งได้ในเวลาไม่นาน
.
ㄱ: 빨간색 옷도 마음에 들고 노란색 옷도 마음에 드는데 뭘 사야 할 지 모르겠어요.
ฉันชอบทั้งชุดสีแดงและสีเหลือง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรดี
ㄴ: 사진을 찍어서 친구들한테 보여주고 의견을 들어 보세요. 이렇게 하면 더 잘 어울리는 옷을 고를 수 있을거예요.
ถ่ายภาพแล้วส่งให้เพื่อน ๆ ดูและฟังความเห็น ถ้าทำอย่างนี้จะช่วยให้สามารถเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับคุณได้ดียิ่งขึ้น
.
ㄱ: 매일 아침마다 회사에 지각을 해서 걱정이에요.
ฉันไปทำงานสายทุกเช้าจึงกังวล
ㄴ: 밤에 좀 더 일찍 자려고 노력해 보세요. 그리고 아침에 알람을 맞춰 놓고 잠을 자 보세요. 이렇게 하면 좀 더 일찍 일어날수 있을거예요.
ตอนกลางคืนพยายามเข้านอนเร็วขึ้น และตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเช้าแล้วนอนหลับ ถ้าทำอย่างนี้จะสามารถตื่นเช้าขึ้นอีกหน่อย
.

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยค “이렇게 하면” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ