ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน

ㄱ: 여기 사람이 쓰러져 있어요. 도와주세요.
มีคนล้มอยู่ที่นี่ ช่วยด้วยค่ะ
ㄴ: 네, 거기 위치하고 쓰러진 분의 상태 좀 말해주세요.
กรุณาแจ้งสถานที่และสภาพคนล้มหน่อยครับ
.
ㄱ: 옆 건물에 불이 났어요 빨리 와 주세요.
ตึกข้าง ๆ ไฟไหม้ รีบมาด้วยค่ะ
ㄴ: 네, 지금 바로 출동하겠습니다.
ครับ ผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับ
.
ㄱ: 쇼핑하는 동안 아이가 없어졌어요.
เด็กหายไปในขณะที่กำลังช้อปปิ้งค่ะ
ㄴ: 아이의 나이하고 생김새를 말씀해주세요.
กรุณาบอกอายุและลักษณะของเด็กด้วยครับ
.
ㄱ: 백화점 앞 사거리에서 교통사고가 크게 났어요.
เกิดเหตุรถชนกันที่สี่แยกหน้าห้างสรรพสินค้าค่ะ
ㄴ: 네, 잠시만 기다려주세요. 바로 구급차 보내드리겠습니다.
ครับ กรุณารอสักครู่ครับ เราจะส่งรถพยาบาลไปทันทีครับ
.
ㄱ: 사람이 물에 빠졌어요.
คนตกน้ำค่ะ
ㄴ: 물에 들어가지 마시고 좀만 기다려 주세요. 바로 구급요원을 보내겠습니다.
กรุณาอย่าลงไปในน้ำ ผมส่งรถพยาบาลให้เดี๋ยวนี้เลยครับ
.
ㄱ: 아이가 공원에서 놀다가 다쳤어요.
เด็กได้รับบาดเจ็บขณะเล่นในสวนสาธารณะค่ะ
ㄴ: 아이를 좀 진정시키고 잠시만 기다려 주세요.
กรุณาใจเย็นและรอสักครู่นะครับ
.
ㄱ: 퇴근해서 집에 와 보니 도둑이 들었어요.
พอกลับจากทำงานก็พบว่าขโมยเข้ามาค่ะ
ㄴ: 없어진 물건들이 무엇인가요 ? 누구 다치신 분은 없나요 ?
มีอะไรหายบ้างครับ มีใครได้รับบาดเจ็บมั้ยครับ
.
ㄱ: 지하철을 타다가 지갑을 잃어 버렸어요.
ฉันทำกระเป๋าเงินหายขณะนั่งรถไฟใต้ดินค่ะ
ㄴ: 지갑이 어떻게 생겼는지 좀 설명해 주세요.
กรุณาแจ้งด้วยครับว่ากระเป๋าเงินของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไร
.
ㄱ: 자전거를 타다가 다리를 좀 다쳤어요.
ฉันได้รับบาดเจ็บที่ขาขณะขี่จักรยานค่ะ
ㄴ: 여기에 좀 앉으시고 다친 부위를 좀 보여 주세요.
กรุณานั่งลงที่นี่และขอดูบริเวณที่บาดเจ็บด้วยครับ
.
ㄱ: 상한 음식을 잘 못 먹어서 식중독에 걸렸어요.
ฉันเผลอกินอาหารที่เสียแล้วจึงมีอาการอาหารเป็นพิษ
ㄴ: 여기 좀 누우시고 이 약을 먼저 드세요. 그리고 어떤 음식을 언제 드셨는지 말씀해주세요.
กรุณานอนลงที่นี่และกินยานี้ก่อน และแจ้งด้วยว่าคุณกินอาหารประเภทใดและเมื่อไร

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ